સારા સ્વાસ્થ્ય
Type of Technology
પોષક વાહક તરીકે મીઠું
Deployed Technologies
01 technology

 

એનિમિયા (આયર્ન) અને ગોઇટ્રે (આયોડિન) નો સામનો કરવા માટે ડબલ ફોર્ટીફાઇડ મીઠું (ડીએફએસ). મીઠાનું સારું શેલ્ફ લાઇફ, કોઈ ગંધ નહીં, ઓછી કિંમત, વધુ સારી બાયોઉપલબ્ધતા.