Displaying 1 - 2 of 2

Studies on the Development of Chromium Selective Ion Exchange Resins

એવોર્ડ આપનારનું નામ

જે.જે.ત્રિવેદી

યુનિવર્સિટી

Bombay

સુપરવાઈઝરનું નામ /Co-Supervisor

ડો.બી.ડી.દાસારે

વર્ષ

1995

Study of lipids, fatty acids and their derivatives in seaweeds.

એવોર્ડ આપનારનું નામ

પૂજા કુમારી

યુનિવર્સિટી

ભાવનગર

સુપરવાઈઝરનું નામ /Co-Supervisor

ડો.સી.આર.કે.રેડ્ડી

વર્ષ

2013